När
May 29, 2019, 6:30 PM
Var
Hotel Skeppsholmen,
Gröna gången 1, 111 49 Stockholm, Sweden

© 2019 Arash Gilan och Jonas Hammarberg