top of page
  • Writer's pictureApparnas Planet

Releasefest för Apparnas Planet

Updated: Jun 14, 2019

Vi vill tacka alla er som närvarade på vår releasefest onsdagen den 29 maj på hotell Skeppsholmen. En dag vi länge kommer att minnas!


Fotograf för dagen var Max Remes och ett stort tack till Hotell Skeppsholmen.

10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page