• Apparnas Planet

Dagens Analys tipsar om boken

Roligt att Dagens Analys tipsar om boken, läs artikeln här.


https://www.dagensanalys.se/2019/05/boktips-apparnas-planet/


10 views

© 2019 Arash Gilan och Jonas Hammarberg